Image

Materiály k festivalu Akademická Nitra 2020


Účastníci

Folklórny súbor Hornád
História súboru sa datuje od roku 1963, no pod názvom Hornád pôsobí toto amatérske teleso na scéne od roku 1992. Hornád je považovaný za špičku medzi folklórnymi telesami na Slovensku. Hlavným dôvodom tohto úspechu je fakt, že už desaťročia hľadá nové spôsoby tvorby a sebarealizácie, čím sa stal v mnohých smeroch priekopníkom a trendsetterom.
web: www.fshornad.com 

Folklórny súbor Ponitran
Folklórny súbor Ponitran je reprezentačné teleso Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej činnosti sa snaží o dôstojné a hodnotné umelecké spracovanie javov ľudovej kultúry s dôrazom na jej regionálne špecifiká a rozmanitosť. Podstatou tejto snahy však nie len vytváranie scénických obrazov a predstavení, ale rovnako prehlbovanie vedomostí o ľudovej kultúre a prirodzené osvojovanie si fenoménov, ktoré po stáročia naši predkovia vytvárali. Cieľom vedenia súboru je pracovať s každým interpretom a interpretkou ako s jedinečnou tanečnou osobnosťou s využitím ich individuálnych telesných a a duševných dispozícií. Od svojho vzniku súbor kreovalo niekoľko významných vedúcich osobností a v súčasnosti funguje pod umeleckým a organizačným vedením Martiny a Petra Hrabovských. 
web: www.fsponitran.sk 

Folklórny súbor Ekonóm
Folklórny súbor Ekonóm sa zrodil v máji roku 1969 pri Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Podobne ako v ostatných akademických súboroch sa o to pričinili mladí ľudia z rôznych regiónov Slovenska, ktorí si chceli štúdium spestriť zvykmi a tradíciami svojich rodných krajov. Dodnes sú členmi súboru študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí majú spoločný pozitívny vzťah k slovenskému folklóru. Ich prinesené, rozmanité tradície sú základným kameňom tvorby folklórneho súboru Ekonóm. V repertoári súboru sa nájdu ucelené programové bloky, ako aj samostatné čísla hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. Folklórny súbor Ekonóm sa pravidelne reprezentuje na vlastných vystúpeniach, ako aj v rôznych programoch folklórnych festivalov na Slovensku i v zahraničí. 
web: www.fsekonom.sk 

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK STU
Technik je  umelecké teleso pozostávajúce z ľudovej hudby, speváckej a tanečnej zložky. Vznikol v roku 1953 pri Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, pri ktorej pôsobí dodnes. Vo svojej tvorbe kladie dôraz na zachovanie regionálnych špecifík jednotlivých tradičných prejavov. Technik patrí už niekoľko rokov medzi najlepšie a najúspešnejšie súbory Slovenska. Je viacnásobným laureátom prehliadok vysokoškolských súborov Akademický Zvolen (2005, 2007) a Akademická Nitra (2008, 2010, 2018), víťazom celoslovenskej prehliadky choreografií (2012), laureátom prestížneho festivalu Duna Carnival (2012), Muzite Sozopol 2014, Cena Mention Price Büyükcekmece Culture and Art Festival v Istanbule 2018. Počas svojej existencie navštívil už viac ako 35 krajín sveta.
web: www.fstechnik.sk 

Vsokoškolský folklórny súbor TORYSA
VFS Torysa pracuje pod gesciou Filozofickej fakulty Inštitútu hudobného a výtvarného umenia. Vo svojich troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej spracováva folklórne tradície z regiónov východného Slovenska a prezentuje ich v rôznych štylizačných formách. Od roku 2015 s nástupom choreografa Vladimíra Marušina je to hlavne forma autorského hudobno-tanečného divadla.
web: www.unipo.sk 

CORVINUS KÖZGÁZ NÉPTÁNCEGYÜTTES
Tanečný folklórny súbor Corvinus Közgáz pôsobí ako študentská organizácia v rámci Univerzity Corvinus v Budapešti. Súbor bol založený v roku 1948. Členmi súboru sú vysokoškolskí študenti, mladí absolventi vysokých škôl. Súbor sa pravidelne zúčastňuje domácich a zahraničných odborných festivalov, študentského života univerzity, rôznych kultúrnych podujatí v Budapešti a na vidieku, podujatí, ktoré usporadúva Hagyományok Háza – Dom tradícií a Művészetek Palotája – Palác umenia. Za posledné roky predstavil národné tanečné a hudobné tradície a reprezentoval Maďarsko v Barcelone, Verone, Štokholme, Sardínii a Turecku. Viackrát vystupoval v rôznych programoch festivalu Sziget a Jarného festivalu. Popri tréningoch sa členovia súboru učia tance z rôznych oblastí v táboroch a prostredníctvom terénnych výskumov. Vo svojich programoch hľadá také javiskové formy a spôsoby vyjadrenia, prostredníctvom ktorých môže byť folklór pre ľudí 21. storočia príjemným a vzrušujúcim zážitkom.
Facebook: www.facebook.com/corvinusfolkdance  

Folklórny súbor Gymnik
Folklórny súbor Gymnik vznikol v roku 1964 na podnet odbornej asistentky pani Hedy Šimonekovej pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Názov GYMNIK je odvodený z termínov gymnopédia (grécky bojový tanec), gymnos (cvičiť nahý), gymnikológia (náuka o telesných cvičeniach). Súbor dlhodobo patrí medzi najlepšie akademické folklórne súbory na Slovensku. Za roky svojej existencie sa v ňom vystriedalo viac ako 700 členov. Gymnik sa publiku predstavil na stovkách vystúpení doma i v zahraničí. Špecifikum súboru vyplýva z tradície prirodzených daností poslucháčov FTVŠ – šikovnosti, obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj hravosti a humoru. V repertoári súboru sú tance a tanečné bloky z mnohých regiónov Slovenska. Nesú rukopis choreografa Jána Blaha, ale aj Juraja Hamara, Petra Mezeia a iných choreografov mladšej generácie. Choreografie sa vyznačujú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia so snahou o minimálnu štylizáciu.
web: www.gymnik.sk 

Folklórny súbor Zobor
Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Prirodzený začiatok cesty súboru možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. V prirodzenej väzbe k dedinským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro. Súbor tvorí tanečná, spevácka a hudobná zložka. Členmi sú prevažne študenti a absolventi oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej a požitavskej oblasti. Napriek snahe byť reprezentantom lokálneho folklóru ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska.
web: www.fszobor.sk 

Gaudeamus VŠE, Praha
Korene súboru gaudeamus VŠE siahajú do roku 1949. Po celú dobu svojho sedemdesiatročného pôsobenia je spätý s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. V súčasnosti ho tvorí tanečná skupina a ľudová muzika so speváčkami. Jeho členovia sú študenti a absolventi VŠE a ďalších pražských vysokých a stredných škôl. Vo svojej tvorbe sa súbor zameriava na javiskové spracovanie českého ľudového umenia. Svoje miesto si vydobyl najmä výberom námetov, neobvyklým a často prekvapivým spracovaním motívov českej ľudovej kultúry, humorom. Tento prístup výrazne ovplyvnila v 90. rokoch 20. storočia choreografka Alena Skálová. V repertoári súboru sú jednotlivé tanečné a spevácke čísla aj hudobno-tanečné tematické programy. 
web: https://www.gaudeamus-folklor.cz/ 

Folklore theatre Aurora Borealis
Súbor Aurora Borealis má viac ako 60-ročnú tradíciu budovanú na základoch Inštitútu národov severu – jedinečného etnokultúrneho a etnolingvistického centra. Je laureátom mnohých ruských a medzinárodných festivalov. V kolektíve je asi 15 aktérov: učitelia, postgraduálni študenti a vysokoškolskí študenti. Základ repertoáru tvoria tanečné, vokálne, inštrumentálne, hudobné tance a hry, miniatúry, rituálne ceremoniálne zložky predstavujúce folklór pôvodných severských národov Sibíri a Ďalekého východu Ruska – Čukčejov, Eskimosov, Koryakov, Itelmenov, Yakutov, Evenov, Nivchov, Nanajcevov, Chantov, Saamov a ďalších. Vďaka multietnickej folklórnej základni repertoáru nemá Aurora Borealis medzi ruskými folklórnymi súbormi obdobu.
web: http://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ins/1390808564/ 

Folklórny súbor Poľana
Folklórny súbor Poľana pracuje pri Technickej univerzite vo Zvolene od roku 1956. Už pri svojom zrode na prelome rokov 1955 – 1956 si súbor dal do vienka rozvíjanie ľudových tradícií predovšetkým regiónu Podpoľania a podľa majestátneho vulkánu dominujúcemu tomuto kraju prijal aj meno Poľana. Ako v minulosti, tak aj dnes sú členmi súboru mladí ľudia, prevažne študenti a zamestnanci univerzity, ako aj mládež zo Zvolena a okolia, pre ktorých sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou. V súčasnosti má súbor okolo 60 členov, ktorí pracujú v speváckej mužskej, speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke súboru. Program súboru je zostavený z tancov a piesní z regiónu Podpoľania (Detva, Čerín, Hrochoť,...), Horehronia (Šumiac, Pohorelá), Čierneho Balogu, Gemera, Pliešoviec, pričom obe spevácke zložky, ako aj hudobná, majú v repertoári piesne z celého Slovenska. V programe nechýbajú ani inštrumentálne nástroje, ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, heligónka a drumbľa.
web: www.fspolana.sk 

Folklórny súbor Stavbár
Folklórny súbor stavbár vznikol v roku 1959 pri podniku Pozemné stavby Žilina. Od roku 1977 je jeho zriaďovateľom Žilinská univerzita v Žiline. Súbor sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na spracovanie tancov a ucelených blokov, pochádzajúcich z obcí severného a severozápadného Slovenska, ako napríklad Turzovka, Čičmany, Suchá hora, Malatiná, Terchová, Zuberec...), ako aj z iných regiónov Slovenska – Važec, Zámutov, Telgárt, Parchovany, Brezová pod Bradlom. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi, napr. fašiangové obdobie, svadba, na Jána a pod.
web: www.fsstavbar.sk