Image
Organizačný štáb

Výbor festivalu
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 – prezident AN 2020
prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre
PaedDr. Ivona Fraňová, PhD. – tajomník festivalu
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – riaditeľka programovej rady AN 2020
Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – riaditeľka organizačného úseku AN 2020
vedúca Katedry techniky a informačných technológií UKF v Nitre
Ing. Jana Černáková – vedúca úseku propagácie AN 2020
Oddelenie médií UKF v Nitre
Ing. Dagmar Mešárová – vedúca ekonomického úseku AN 2020
Finančné oddelenie UKF v Nitre
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Študentské centrum UKF v Nitre
Mgr. Dagmar Bojdová
vedúca odboru kultúry mesta Nitra
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre
PhDr. Silvia Detvayová
vedúca Odboru kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programová rada: riaditeľka Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD.
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka – režisér 1. súťažného večera
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – režisérka 2. súťažného večera         
Mgr. Peter Oravec, PhD – režisér galaprogramu        
Mgr. Marian Hlavatý, PhD. – režisér otváracieho programu   
Mgr. Linda Štulajterová – festivalové programy zahraničných súborov
Mgr. Miriam Bošelová, PhD. – zodpovedná za výstavu
Mgr. Peter Hrabovský – režisér tanečných domov, režisér sprievodu
Ing. Ondrej Debrecéni ml. – režisér sprievodu
Ing. Andrea Dócziová – režisér sprievodu

Organizačný úsek: riaditeľka doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Ľudmila Molnárová – zástupca vedúceho organizačného úseku
Mgr. Peter Hrobár – zodpovedný za úsek ubytovania
Ing. Igor Paulovič – úsek stravovania
Ing. Anita Garajová, PhD. – organizačný garant pre zahraničné súbory
PhDr. Monika Mankovecká, PhD. – garant pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
Dana Mikulcová – vedúca kancelárie na štábe v ŠD
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.  – organizačný garant pre prácu inšpicientov
Mgr. Michaela Ažaltovičová – organizačný garant zabezpečenia pre odbornú porotu a komunikáciu s inšpicientami
Ing. Igor Šebo – úsek technického zabezpečenia a dopravy
PhDr. Miroslava Líšková, PhD. – garant pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

Ekonomický úsek: Ing. Dagmar Mešárová

Úsek propagácie: Ing. Jana Černáková
Ing. Mgr. Tatiana Palkovičová
Mgr. Jana Krajčovičová
Bc. Ľubomír Balko
Mgr. Tímea Kamenická

Kancelária prezidenta festivalu: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Alexandra Oborčoková
Mgr. Katarína Markovová


Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk
Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra