Image
Pripravujeme festival Akademická Nitra 2021


Tohtoročný Medzinárodný akademický festival neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 (AN 2020) sa v júli z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnil. Výbor AN 2021, ktorý začal fungovať v rovnakom zložení ako počas príprav nerealizovaného 42. ročníka, už pomaly pracuje na ďalšom ročníku festivalu Akademická Nitra 2021. Na základe rozhodnutia Výboru to bude opäť 42. ročník a uskutoční sa v dňoch 5. – 10. júla 2021. O jeho účinkujúcich, programe, vystúpeniach, podmienkach účasti na festivale a ďalších zaujímavostiach budeme priaznivcov folklóru priebežne informovať na webovom sídle festivalu AN 2021 aj na sociálnych sieťach.

Text: Výbor festivalu Akademická Nitra 2021
Foto: Lubo Balko
 
Štafeta festivalu zostala na pôde našej univerzity
Symbolom festivalu Akademická Nitra (resp. Akademický Zvolen) je aj putovná štafeta. Na slávnostnom galakoncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene ju v júli 2019 z rúk rektora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila prevzal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF a zároveň prezident festivalu AN 2020. Pandémia však prekazila naše zámery a aj napriek intenzívnym prípravám sa plánovaný 42. ročník Medzinárodného akademického festivalu neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 neuskutočnil. Na základe rozhodnutia rektorov univerzít, ktoré festival pripravujú, zostala štafeta festivalu na našej univerzite, a tak bude Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizátorom budúcoročného 42. ročníka festivalu Akademická Nitra 2021.


Text: Ing. Jana Černáková – Oddelenie médií UKF
Foto: P. Koreň

Materiály k festivalu Akademická Nitra 2021

  • štatút festivalu
  • propozície festivalu
  • prihláška
  • bodovací systém

História festivalu

Organizácia AN 2021

  • organizátori: UKF Nitra, MŠVVaŠ SR a FPU
  • spoluorganizátori: NSK, Mesto Nitra, SPU Nitra, MK SR, Západoslovenské folklórne združenie, I. O. V., KOS v Nitre, DAB Nitra
  • ubytovanie a stravovanie: ŠD UKF Zobor, ŠD UKF Nitra
  • súťažné predstavenia a galaprogram: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
  • nesúťažné vystúpenia hostí festivalu: mesto Nitra, okolie mesta Nitra 

Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk   
Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra